Προετοιμασία του Πολέμου

Η Προετοιμασία του Πολέμου ήταν Στατιωτική, Διπλωματική και Κοινωνική. Η Εξωτερική Πολιτική του Μεταξά είναι ένα  σημαντικό κεφάλαιο που δεν μπορεί να καλυφθεί στην παρούσα ιστοσελίδα,  παρά μόνο με μερικές χρονολογικές κατατοπιστικές καταγραφές.
Οι προσωπικές του σημειώσεις στο Ημερολόγιο είναι μόνο ενδεικτικές για τις συναντήσεις, τα σύμφωνα, τις συμμαχίες, τις διαπραγματεύσεις και τις ισορροπίες που επέτυχε. Διατυπωμένες τηλεγραφικά στο Ημερολόγιο του, όπως και οι αντίστοιχες κρίσεις του σε κάθε γεγονός, έχουν ανάγκη εκτεταμένης επεξήγησης.
Επίσης εκτεταμένη είναι η αλληλογραφία του με τις Ελληνικές Πρεσβείες Ρώμης, Βερολίνου, Λονδίνου, Παρισίων, Αγκυρας, Σόφιας, Βελιγραδίου και Τιράνων. Στη βιβλιογραφία συνεχώς προστίθενται νέα στοιχεία, όμως ακόμα δεν έχει παρουσιασθεί καμία ικανοποιητική ιστορική μελέτη που να αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των διπλωματικών του ενεργειών.
Η Εξωτερική πολιτική οργανώθηκε με συντονισμένη διπλωματική δραστηριότητα προς κάθε κατεύθυνση, με αλλεπάλληλα ταξίδια του ιδίου, που ως υπεύθυνος Υπουργός Εξωτερικών, κινήθηκε προς τέσσερεις βασικούς άξονες, προκειμένου να συγκρατήσει συμμαχίες που κατέρρεαν και συμφωνίες που δεν ετηρούντο, από συμμάχους και μη. Οι στόχοι που έθεσε ήταν:
Την ένταξη της Ελλάδος στο πλευρό των Συμμάχων.
Την διατήρηση της ουδετερότητας και αποφυγή κάθε πρόκλησης. 
Την  δημιουργία και ενίσχυση συμφώνων με τα Βαλκανικά κράτη και την Τουρκία.
Την παρακολούθηση λεπτό προς λεπτό της στάσεως της Ιταλίας από τον ίδιο, όταν άρχισαν οι προκλήσεις, που τις αντιμετώπισε  με  άμεση αντίδραση,  ώστε να μην γεννηθεί η παραμικρή παρεξήγηση και αφορμή πολέμου, όπως στον τορπιλισμό της ΕΛΛΗΣ. Η δημιουργία και σωστή λειτουργία δικτύου κατασκοπείας και  αντικατασκοπείας για συλλογή πληροφοριών τον κρατούσε προσωπικά ενήμερο για τα διαδραματιζόμενα. Συγκεκριμένα ενώ αγωνίστηκε με κάθε τρόπο για την στήριξη συμμαχιών στο Βαλκανικό Σύμφωνο, το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα αρνητικό, αφού ένας ένας οι σύμμαχοι βαλκάνιοι τραβούσαν το δικό τους δρόμο συμφέροντος ή καιροσκοπισμού και παραδίδονταν στις δυνάμεις του άξονα χωρίς να υπολογίζουν τις συμφωνίες. 
3 Μαΐου του 1936 αναχωρεί για το Βελιγράδι για την Σύνοδο του Συμβουλίου Βαλκανικής Συνεννοήσεως. Ήδη από το 1934 είχε κάνει παρατηρήσεις και προείδε την περίπτωση εμπλοκής του συμφώνου σε περίπτωση Ιταλικής εισβολής, με ένα από τα Βαλκανικά κράτη. 
5 Μαΐου του 1936 ολοκλήρωσε την συμφωνία των Βαλκανικών κρατών. (Ελλάδα, Βουλγαρία , Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία).
24 Μαΐου 1937. Ο Ινονού επισκέπτεται την Αθήνα διαβιβάζων θερμό τηλεγράφημα από τον Μουσταφά Κεμάλ.
Οκτώβριο του 1937. Ο Μεταξάς ανταποδίδει την επίσκεψιν.
Ακολουθεί η Βαλκανική Σύνοδος στην Αγκυρα όπου απεφασίσθη η πολιτική συνεργασία των δύο κρατών για απεριόριστο διάρκεια.
Μάρτιο 1938. Ο Μεταξάς μεταβαίνει εις Κωνσταντινούπολη ένα μήνα αργότερα πετυχαίνει την υπογραφή «Προσθέτου Ελληνοτουρκικής Συνθήκης».
31 Ιουλίου 1938. Ως Πρόεδρος του Διαρκούς Συμβουλίου της Βαλκανικής Συνεννοήσεως υπογράφει στην Θεσσαλονίκη «Σύμφωνο μη Επιθέσεως».
1 Νοεμβρίου 1938. Συναντάται μυστικά ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Κιοσειβάνωφ με τον Γιουγκοσλάβο Στογιαντίνοβιτς και του προτείνει τον διαμελισμό της Ελλάδος και την μεταξύ των μοιρασιά. Βούλγαροι Θράκην, Γιουγκοσλάβοι Θεσσαλονίκην.
Ο Παύλος της Γιουγκοσλαβίας του μαρτυρεί την συνομωσία και υπόσχεται υποστήριξη που τελικά όμως δεν δίνει.
10 Νοεμβρίου 1938. Πεθαίνει ο Κεμάλ Αττατούρκ και ο Μεταξάς μεταβαίνει εις την Αγκυραν για να παραστεί στην κηδεία. Σε συνεννόηση με τον Ινονού μένουν σύμφωνοι για την ιδιαίτερη σχέση των δύο κρατών μέσα στην Βαλκανική Συνεννόηση. Σύντομα όμως όπως οι Τούρκοι συνωμοτούν με τους Βουλγάρους για παραχώρηση ελληνικών εδαφών προς την Βουλγαρίαν και έξοδον της εις το Αιγαίον. Αυτή η στάση των «βαλκανικών συμμάχων» αλλά και των Αγγλων - Γάλλων συμμάχων είναι που οδήγησε τον Μεταξά στην κατασκευή της «Γραμμής Μεταξά» προς την Βουλγαρίαν. Διέβλεπε τις σταθερές διεκδικήσεις της, και την με ελαφράν καρδίαν, διάθεσιν όλων για την παραχώρηση ελληνικών εδαφών και πληθυσμών στην Βουλγαρία. Σε όλα ο Μεταξάς ορθώνεται και αντιστέκεται αποβλέποντας μόνο στο έννομο συμφέρον της Ελλάδος.
18 Φεβρουαρίου 1939. Ο Μεταξάς μεταβαίνει στο Βελιγράδι, συναντά τον βασιλέα Παύλο της Γιουγκοσλαβίας, που του εκμυστηρεύεται την συνάντηση της 1ης Νοεμβρίου.Του υπόσχεται υποστήριξη σε περίπτωση νέας προδοσίας. Δεν θα το τηρήσει.
19-22 Φεβρουαρίου 1939. Ο Μεταξάς βρίσκεται στο Βουκουρέστι στο Μόνιμο Συμβούλιο Βαλκανικής Συνεννοήσεως. Όπου έχει συναντήσεις με τον Σαράτσογλου, Καλινέσκου, Γκαφένκο, Βασιλέα Κάρολο. Διαπιστώνει εκ νέου την αλληλεγγύην, η οποία ενώνει τα μέλη της Βαλκανικής συνεννοήσεως και υπογραμμίζει την ομόθυμον θέλησιν των να συνεχίσουν τας προσπαθείας τους υπό το ίδιον πνεύμα....επί βάσεων πλήρους ισότητας και απολύτου σεβασμού των συνόρων.
27 Απριλίου 1939. Μετά την εισβολή της Ιταλίας στην Αλβανία στέλνει τηλεγράφημα προς Β. Πρεσβεία εν Λονδίνω. Με το οποίο  διαμαρτύρεται για τα δημοσιεύματα του αγγλικού και γαλλικού τύπου, που ενθαρρύνουν την επεκτατική στάση των Βουλγάρων
19 Οκτωβρίου 1939. Η Τουρκία αφού έχει ερωτοτροπήσει με την Ρωσία υπογράφει συνθήκη φιλίας με τους Συμμάχους εισπράττοντας οικονομική και εξοπλιστική βοήθεια. Όμως στο τέλος διαλέγει τον δρόμο της ουδετερότητας.
1 Φεβρουαρίου 1940. Λαμβάνει χώρα η 8ή και τελευταία Σύνοδος της Βαλκανικής Συνεννοήσεως στο Βελιγράδι, όπου γίνεται η ανανέωση του Συμφώνου. Στο διάστημα που μεσολάβησε, οι μεν Βούλγαροι δοκίμασαν να συνεννοηθούν με τους Γιουγκοσλάβους για επίθεσιν εναντίον της Ελλάδος, οι δε Γιουγκοσλάβοι πρότειναν να κατασκευάσουν όπλα για τους Βουλγάρους.
Αρνητική υπήρξε και η συνεννόηση με την Ρουμανία, που ενώ στην αρχή έδειχνε το ενδιαφέρον της για κοινή στάση με την Ελλάδα, ενάντια προς τον άξονα, η καιροσκοπική της πολιτική την οδήγησε στο τέλος να παραδοθεί αμαχητί.
Η Εσωτερική πολιτική του Ιωάννη Μεταξά είχε κύριο στόχο την ηθική και υλική εξύψωση της Ελλάδος. Ο Εθνικός Διχασμός και οι  κυβερνήσεις που είχαν μεσολαβήσει επί Δημοκρατίας, 1923-1936,  καθώς και τα επανειλημμένα κινήματα με συνεχή ανάμειξη του στρατού, είχαν εξασθενίσει και τον κοινοβουλευτισμό και την σύνθεση του στρατού, με αποτέλεσμα την απουσία στρατιωτικής ετοιμότητας.  Η οργάνωση της άμυνας αναπτύχθηκε σε πολλούς  τομείς, που αφορούσαν το ανθρώπινο δυναμικό, το ηθικό του, την βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου και των εξοπλισμών  του:
Κοινωνικά έργα (νομοθετικά μέτρα για τις ασθενέστερες τάξεις αγροτών και εργατών, (8ωρο, Κυριακάτικη αργία, ΙΚΑ, ιατρεία, αυτάρκεια, παιδικοί σταθμοί συσσίτια). 
Ηθική προετοιμασία και ομοψυχία, μέσα από τις δραστηριότητες της οργάνωσης της Ε.Ο.Ν.
Στρατιωτικά έργα (εξοπλισμοί, οχυρωματικά έργα, Γραμμή Μεταξά, οχύρωση παρακτίων περιοχών).
Οικονομικά μέτρα, που είχαν σχέση με την αξιοποίηση της γής και την εντατική καλλιέργεια, τις εξαγωγές, με τα αυστηρά μέτρα εναντίον της λαθρεμπορίας του συναλλάγματος, με μέτρα προστασίας του εθνικού νομίσματος, με αυστηρό τελωνειακό έλεγχο, με δάνεια προς το κράτος από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους εξοπλισμούς. (Κτίστηκαν 26 ακόμα πρακτορεία της Τράπεζας της Ελλάδος) και έγινε ολοκλήρωση του κεντρικού κτηρίου το 1938. Ολα εκτελέστηκαν χωρίς κανένα εξωτερικό δανεισμό και μόνο όταν άρχισε ο πόλεμος ζητήθηκε η οικονομική βοήθεια της Αγγλίας.
Δημόσια έργα οδικά δίκτυα, γέφυρες, σιδηρόδρομοι, επικοινωνίες, νοσοκομεία, πυροσβεστική υπηρεσία κ.α.
Μέτρα ασφαλείας. Οργάνωση αστυνομίας, περιορισμός ελευθεροτυπίας, επαγρύπνηση και παρακολούθηση των πρακτόρων ξένων κρατών.
Σημαντικά και όχι γνωστά είναι τα Εργα της 4ης Αυγούστου.


Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α

http://ioannismetaxas.gr/Epikera.html

28 Οκτωβρίου 2012

Η ιστορική οικία του Ιωάννη Μεταξά
Οδός Στρατηγού Δαγκλή 10, Κηφισιά
θα παραμείνει ανοικτή την
Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2012
Συμμετέχοντας στον διπλό εορτασμό
της 72ης επετείου της 28ης Οκτωβρίου του 1940
και των 100 χρόνων από τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912 -1913
Είσοδος ελεύθερη
από την 10ην πμ. έως την 2.30 μμ.


Προς τους φίλους που θα αποτίσουν φόρο τιμής Στους Ηρωικώς Πεσόντες Έλληνες
και στον Εθνικό Κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά
που αντιστάθηκαν σε κάθε ξένη επιβουλή, με μια ψυχή ως ένα αδιάσπαστο σύνολο,
θερμή παράκληση να μην φέρουν διακριτικά πολιτικών κομμάτων, ώστε να μην αποβεί
ο ιστορικός αυτός χώρος σημείο προβολής πολιτικών ιδεών.

26 Οκτωβρίου 2012

Ομιλία κας Ιωάννα Φωκά - Μεταξά με θέμα "Ιωάννης Μεταξάς και Βαλκανικοί Πόλεμοι".

22 Οκτωβρίου 2012

Ομιλία κας Ιωάννας Φωκά -Μεταξά με θέμα "Δύο Πόλεμοι δύο Νίκες"

28 Οκτωβρίου 2011

Το «ΟΧΙ» της «28ης Οκτωβρίου 1940»
θα εορταστεί όπως πάντα στην οικία
του Ιωάννου Μεταξά στην Κηφισιά,
Στρ. Δαγκλή 10 και Κεφαλληνίας.
Η οικία θα παραμένει ανοικτή στο κοινό
από 10πμ έως 8μμ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.


29η Ιανουαρίου 2011 και ώραν 12.30

Τελούμεν επιμνημόσυνη δέηση εις τον Ιερό Ναό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κεφαλαρίου Κηφισιάς
Επί τη συμπληρώσει 70 ετών από του θανάτου
του αειμνήστου Εθνικού Κυβερνήτη
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ


2α Δεκεμβρίου 2010

"TIME" άρθρα εποχής για την Ελλάδα με θέμα το Έπος 1940-1941.

22α Νοεμβρίου 2010

"ΕΚΥΡΙΕΥΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑΝ" αναγγελία του Ιωάννης Μεταξά για την Μεγάλη Νίκη.

14η Νοεμβρίου 2010


Η Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ δημοσίευσε την επιστολή της Ιωάννας Φωκά με την οποίαν απαντά στο άρθρο του Ακαδημαϊκού Κ.Ι. Δεσποτόπουλου, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος και ο Ιωάννης Μεταξάς».

13η Νοεμβρίου 2010

Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ δημοσίευσε το κείμενο της Ιωάννας Φωκά-Μεταξά, που συνοδεύει την επιστολή του Ιωάννη Μεταξά, προς τον Πρωθυπουργό Σωτήριο Κροκιδά, την σχετική με την δίκη των Έξι.
11η Νοεμβρίου 2010


Παραδόθηκαν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) η μικροφωτογραφική (φιλμ) και η ψηφιακή μορφή του προσωπικού Αρχείου του Ιωάννου Μεταξά, του Αρχείου της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.), καθώς και του Αρχείου της αντιστασιακής κατά των Γερμανών, αμιγώς γυναικείας οργανώσεως «ΣΠΙΘΑ».

1η Νοεμβρίου 2010

Η απάντηση της κυρίας Ιωάννα Φωκά-Μεταξά στο άρθρο του Ακαδημαικού και φιλοσόφου κυρίου Κ. Ι. Δεσποτόπουλου, στην Καθημερινή, την 28η Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Ο ελληνοιταλικός Πόλεμος και ο Ιωάννης Μεταξάς», που δημιούργησε εύλογες απορίες στο κοινό, ως προς τη στάση του Ιωάννη Μεταξά στον πόλεμο, και μάλιστα σε μία κρίσιμη στιγμή τον Δεκέμβριο του 1940, με την υποθετική ερμηνεία της αποστολής του Γεωργίου Πεσμαζόγλου.

Το ΄Αρθρο Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010


"ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ"
Γεωργίου Ι. Πεσμαζόγλου σελ. 208 έως 220


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ
από την κυρίας Ιωάννας Φωκά-Μεταξά


29 Οκτωβρίου 2010

Ομιλία της κας Ιωάννας Φωκά-Μεταξά με θέμα
"Γιατί μπήκαμε στον πόλεμο του '40"


Πρόγραμμα Μαθημάτων Ελεύθερου Πανεπιστημίου,
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς,
Έπαυλη Δροσίνη,
Αγ.Θεοδώρων καί Δ.Κυριακού
213-2007204,205,207 210 8014701
(Βιβλιοθήκη Δήμου Κηφισιάς) 7.00μμ - 9.00μμ


28η Οκτωβρίου 2010

Αρθρο της κας Ιωάννας Φωκά-Μεταξά -
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

"Ποία η σημασία της 28ης Οκτωβρίου
για τους Έλληνες σήμερα"

ΑΡΘΡΟ προς ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.pdf
Η σημασία της 28ης Οκτωβρίου σήμερα.pdf

28 Οκτωβρίου 2010

Το «ΟΧΙ» της «28ης Οκτωβρίου 1940»
θα εορταστεί όπως πάντα στην οικία
του Ιωάννου Μεταξά στην Κηφισιά,
Στρ. Δαγκλή 10 και Κεφαλληνίας.
Η οικία θα παραμένει ανοικτή στο κοινό
από 10πμ έως 10μμ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

28 Ιουνίου 2010

Έγινε ανάρτηση πάνω από 200 ψηφιοποιημένα «πρωτοσέλιδα» εφημερίδων εποχής 1936 -1941. Θα τα βρείτε μέσα απο την
ιστοσελίδα «Βιβλιογραφία» http://ioannismetaxas.gr/Bibliografia.html
η σε αρχείο pdf στην διεύθυνση http://ioannismetaxas.gr/efimeridesInternet.pdf16 Ιουνίου 2010

Επιστολή της κυρίας Ιωάννας Φωκά-Μεταξά προς την εφημερίδα «η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Γραμματα Αναγνωστων - MONIMEΣ ΣTHΛEΣ 16 Jun, 2010
Ο τορπιλισμός της «Ελλης» Κύριε διευθυντά Την Κυριακή 6 Ιουνίου, με επιμέλεια του κ. Νίκου Χρυσολωρά, παρουσιάστηκε στην εφημερίδα σας «Η Καθημερινή» το άρθρο του κ. Ζήση Φωτάκη...
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_16/06/2010_404649

Ο τορπιλισμός της «Ελλης» στην Τήνο - EΛΛAΔA 6 Jun, 2010 Τον Αύγουστο του 1940, η Γερμανία είχε θέσει ήδη υπό τον έλεγχό της το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και η Luftwaffe βομβάρδιζε ανηλεώς (αλλά χωρίς αποτέλεσμα) την τελευταία εστία αντίστασης που είχε απομείνει στις Βρετανικές Νήσους. Παράλληλα, ο Χίτλερ κατέστρωνε το πλέον μεγαλεπήβολο από τα...
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_06/06/2010_403530

Σειρά προκλήσεων - EΛΛAΔA 6 Jun, 2010 Στο ξεκίνημα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ναυτική σημασία του γεωγραφικού χώρου και στόλου της Ελλάδας δεν είχε την αντίστοιχη βαρύτητα που εμφάνιζε το καλοκαίρι του 1914. Το γεγονός αυτό που, εν πολλοίς, απέρρεε από την προτεραιότητα που απέδιδε η Μεγάλη Βρετανία στην προάσπιση των...
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_06/06/2010_4


10 Ιουνίου 2010

'Εγινε ψηφιοποίηση των εκδόσεων:

Η ιστορία του Εθνικού Διχασμού. Η αρθρογραφία Ε. Βενιζέλου και Ι. Μεταξά, στις εφημερίδες Ελεύθερον Βήμα 1934 και Καθημερινή 1934-1935 αντίστοιχα, είναι το σημαντικότερο ιστορικό κείμενο για τον διχασμό. Σήμερα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κυρομάνος. Θεσσαλονίκη.
http://www.ioannismetaxas.gr/Dimosievmata.html

-Η Ιστορία του Εθνικού Διχαστμού και της Μικρασιατικής Καταστροφής Η αρθογραφία του Ι.Μεταξά
στην εφημερίδα Καθημερινή 1934-1935. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "ΕΚΑΤΗ" Χ.Κ. Νικολάκης.
http://www.ioannismetaxas.gr/Bibliografia.html


Νέες αναρτήσεις Μαϊου 2010

Έγινε ψηφιοποίηση των τεσσάρων τόμων με τίτλο: «ΤΕΣΣΑΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ι.ΜΕΤΑΞΑ»,

Τόμος Α' - Γεωργική καί Κοινωνική Μεταρρυθμίσις.

Τόμος Β' - Νεολαία, Δικαιοσύνη, Ασφάλεια, Τ.Τ.Τ., Γενικαί Διοικήσεις.

Τόμος Γ' - Οικονομικά, Κρατική Υγιεινή καί Πρόνοια, Παιδεία, Εσωτερική Αναδιοργάνωσις, Δημόσια 'Εργα, Χερσαίαι καί Θαλασσίας Συγκοινωνίας, 'Εθνική Οικονομία, Διοικήσις Πρωτευούσης, Αγορονομία.

Τόμος Δ' -Στρατός, Ναυτικόν, Αεροπορία, Τουρισμός-Ραδιοφωνία-Τύπος-Διαφώτισις, Ιδεολογικόν Περιεχόμενον 'Εθνικού Κράτους.

Οι τόμοι βρίσκονται στην διεύθυνση, http://www.ioannismetaxas.gr/Varius/Erga4nAvgoustou.html

Επίσης θα βρείτε και άλλα κρατικά έντυπα που κυκλοφόρησαν στο διάστημα 1936-1941, με καταγραφή των έργων και αναφορές στην νομοθεσία στην διεύθυνση, http://www.ioannismetaxas.gr/Ergon4nAvgoustou.html


29 Απριλίου 2010


Ομιλία της κας Ιωάννας Φωκά - Μεταξά με θέμα «Μιλώντας για τον Ιωάννη Μεταξά»,
Πρόγραμμα Μαθημάτων Ελεύθερου Πανεπιστημίου,
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς,
Έπαυλη Δροσίνη (Βιβλιοθήκη Δήμου Κηφισιάς) 5.30μμ - 7.00μμ

Νέες αναρτήσεις Μαρτίου - Απριλίου 2010

Έγινε ψηφιοποίηση όλων των σελίδων των 132 τευχών του περιοδικού «η Νεολαία» και αναρτήθηκαν όλες οι σελίδες κατά τεύχος ως «photo albums» για να μπορεί κανείς εύκολα να τα διαβάζει κάθε ένα τεύχος ξεχωριστά.

«ή Νεολαία» άρχισε να τυπώνεται από 15 Οκτωβρίου 1938 έως 19 Απριλίου 1941.

Τα τεύχη «ή Νεολαία» βρίσκονται στην διεύθυνση http://ioannismetaxas.gr/Periodiko_Neolaia.html
Ο αναγνώστης μπορεί να κάνει διπλό «κλικ» στο εικονίδιο οποιοιδήποτε τεύχους που τον ενδιαφέρει και θα έχει όλες τις σελίδες του τεύχους για εύκολη μεγέθυνση και ανάγνωση.

Πλήρης κατάλογος για τις πηγές, αρχεία, βιβλιογραφία και βιογραφία που βασίζονται τα ιστορικά κείμενα της ιστοσελίδας, βρίσκονται στην διεύθυνση «Βιβλιογραφία» http://www.ioannismetaxas.gr/Bibliografia.html

Τα 10 «Υπομνήματα» που υπέβαλε ο Ιωάννης Μεταξάς προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο διάστημα 1913 εως 1916, θα τα βρείτε στην διεύθυνση «Μεταξάς - Βενιζέλος» http://ioannismetaxas.gr/Metaxas_Venizelos.html

3 Μαρτίου 2010

Αναρτήθηκε νέα ιστοσελίδα για τον Ευγένιο Φωκά, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρύτανις 1960-1963. Διδάκτωρ επί τιμή του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Doctor Honoris Causa. Legion d' Honneur.
Είναι ο προσωπικός ιατρός του Ιωάννου Μεταξά και ο πατέρας της κ. Ιωάννας Φωκά - Μεταξά.

10 Μαρτίου 2010

Αναρτήθηκε νέα ιστοσελίδα για την Εξωτερική Πολιτική του Ιωάννου Μεταξά 1936 - 1941 Είναι η ομιλία της Ιωάννας Φωκά-Μεταξά στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς που έγινε την 28η Ιανουαρίου 2010.

4 Φεβρουαρίου 2010

Στις ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ λειτουργεί κινηματογραφική απεικόνιση από τον ιστοχώρο
της Ε. Ρ.Τ , με χαρακτηριστικές ταινίες από την ζωή του Ιωάννη Μεταξά, τις δραστηριότητες της Νεολαίας Ε.Ο.Ν, 1937-1941.

'Αρχισε να συμπληρώνεται η αντίστοιχη ιστοσελίδα στα Αγγλικά.
Θα έχει διαφορές στα κείμενα από την ελληνική και επιπλέον ύλη που ενδιαφέρει το αγγλόφωνο κοινό.

5 Φεβρουαρίου 2010

Αναρτήθηκε το σύνολο της έκδοσης «Λόγοι και Σκέψεις του Ιωάννου Μεταξά»
που εκδόθηκαν στις 18 Απριλίου 1969, από την κόρη του Λουκία Μεταξά.
ΗΘΟΣ & ΠΝΕΥΜΑ/ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ. Τα κείμενα είναι σε pdf.

Οι λόγοι είναι κατά χρονολογική σειρά. Στην αρχή κάθε τόμου υπάρχει Συνοπτικό Ευρετήριο των λόγων, και η χρονολογία εκφώνησης τους. Στο τέλος του δευτέρου τόμου είναι μία ξεχωριστή καταγραφή σκέψεων του Ιωάννη Μεταξά
«ΣΚΕΨΕΙΣ 1917-1941» που αποτελούσε ένα ιδιαίτερο τομίδιο στο αρχείο του, κατατεθημένο από το 1970 στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Το τομίδιο «λανθάνει», δεν ανευρίσκεται πλέον στα Γ.Α.Κ.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ περιέχει τους λόγους 1936-1938.(Σελ. 467)
4.8.1936-30.12.1938

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ περιέχει τους λόγους 1939-1941.(Σελ .480)
(1.1.1939-7.1.1941)

Ο σημαντικός λόγος της 10ης Δεκεμβρίου 1936, «ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ» , που εκφωνήθηκε σε μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών, στον κινηματογράφο Πάλλας, στην οδόν Βουκουρεστίου στην Αθήνα. Στην παρούσα ιστοσελίδα έχει ληφθεί από την πρώτη έκδοση των λόγων «ΛΟΓΟΙ 1ης ΤΡΙΕΤΙΑΣ 4.8.1936-4.8. 1939». και παρατίθεται αυτοτελώς.

6 Φεβρουαρίου 2010

Αναρτήθηκε μέρος του Φάκελλου Νο. 10. του Αρχείου του Ιωάννη Μεταξά σε μορφή PDF, που αναφέρει:
Φάκελλος περιέχων χειρόγραφον έκθεσιν «του Μέλλοντος Συντάγματος» στην ιστοσελίδα Εξωτερική ΠολιτικήΕρωτήσεις - Απαντήσεις

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι αυτές που τακτικότερα απασχολούν το ευρύ κοινό.
Οι απαντήσεις που δίδονται είναι συνήθως μέσα από κείμενα του ιδίου του Μεταξά
ή κείμενα άλλων συγγραφέων ενυπόγραφα.

1. Ο Μεταξάς ή ο Ελληνικός Λαός είπε το ΟΧΙ;
Η ερώτηση αυτή, συνηθισμένη στα δημοσιογραφικά και τηλεοπτικά δεδομένα των τελευταίων χρόνων, έγινε και από την εφημερίδα «Καθημερινή» προς την Ιωάννα Φωκά. Η εφημερίδα δημοσίευσε τις απαντήσεις στο φύλλο της 27ης Οκτωβρίου 2007.
-Το κείμενο της Ιωάννας Φωκά

-Ομιλία της Ιωάννας Φωκά-Μεταξά στο Λύκειο Ελληνίδων, 22.10.2009

2. Ερώτηση
Ήταν Αγγλόφιλος ή Γερμανόφιλος ο Ιωάννης Μεταξάς ;
Ήταν πιόνι του Βασιλιά ;
Ήταν φυσικός ο θάνατός του ή όχι ;

-28 Ιανουαρίου 2010 Ομιλία της Ιωάννας Φωκά-Μεταξά στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς

3. Ερώτηση
Ποιός είναι ο λόγος που ο Μεταξάς εισηγήθηκε στον Βασιλέα Γεώργιο την άρση των άρθρων του Συντάγματος και την εκτροπή το Πολιτεύματος;
Απάντηση
Ο κίνδυνος ενός Ευρωπαικού πολέμου και η ανάγκη της Ελλάδος να προετοιμαστεί στρατιωτικά κοινωνικά ηθικά και να βαδίσει με ομοψυχία.

-28 Ιανουαρίου 2010 Ομιλία της Ιωάννας Φωκά-Μεταξά στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς

4. Ερώτηση
Γιατί ο Μεταξάς καθυστέρησε την διαδικασία της διαδοχής του;
Απάντηση
Ο Φάκελος Νο. 10 του Αρχείου του Ιωάννη Μεταξά, που είναι κατατεθειμένος στα Γ.Α.Κ, με τα στοιχεία Κ 065, επιγράφεται:
Φάκελος περιέχων χειρόγραφον έκθεσιν «του Μέλλοντος Συντάγματος».

Το Πολίτευμα «του Μέλλοντος Συντάγματος»

http://ioannismetaxas.gr/Erotisis.html

Αρχειοθήκη ιστολογίου